پنجشنبه 31 خرداد 1403  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار

1403/1/1 چهارشنبه

انتصاب سرپرست و دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی .

سرپرست و دبیر جدید کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آبادان مشخص شدند..

.
به گزارش خبرنگار وبدا از آبادان، با ابلاغ دکتر حمیدرضا زاهری، معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان، دکتر اعتصام ملک زاده، عضو هیات علمی به عنوان سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی این دانشگاه منصوب شد.

در گوشه ای از متن ابلاغ دکتر ملک زاده آمده است:

نظر به پیشنهاد شورای مرکزی و توانمندی جنابعالی، به موجب این ابلاغ به مدت دو سال به عنوان "سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آبادان" منصوب می شوید. امید است تا با اتکال به خداوند متعال سعی و تلاش خود را در پیشبرد اهداف پژوهشی دانشگاه به کار گیرید.

شرح وظایف:

1-  نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحدهای تابعه
2- ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه در جهت اهداف کمیته
3- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و کمیته
4- تعامل و همکاری با کمیته های عضو شبکه همکار
5- پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با نهادهای داخل و خارج دانشگاه

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آبادان، با رای اعضای شورای مرکزی و ابلاغ معاون پژوهشی دانشگاه در این کمیته به مدت دو سال منصوب می شود.

شایان ذکر است با رای اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آبادان نیز، محمد لطفی، دانشجوی رشته پزشکی به مدت یک سال به عنوان دبیر در این کمیته فعالیت خواهد کرد..
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر