پنجشنبه 31 خرداد 1403  

فراخوان انتخاب سرگروه های پژوهشی کارگروه پژوهش و منتورینگ ( ویژه دانشجویان)

کارگروه پژوهش و منتورینگ کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی

1403/3/21 دوشنبه
فراخوان انتخاب سرگروه های پژوهشی کارگروه پژوهش و منتورینگ ( ویژه دانشجویان)

معرفی اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی

اطلاعیه کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی

1403/3/15 سه‌شنبه
معرفی اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی
نسخه قابل چاپ