پنجشنبه 31 خرداد 1403  

کارگاه آموزش

کارگاه روش تحقیق با رویکرد پروپوزال نویسی ( جلسه سوم)

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی و انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

1403/2/31 دوشنبه
کارگاه روش تحقیق با رویکرد پروپوزال نویسی ( جلسه سوم)

کارگاه رایگان نگاهی نو به آسمان

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی، معاونت فرهنگی و دانشجویی، کانون هلال احمر، کانون گام، انجمن علمی بهداشت محیط و موسسه ستاره شناسی آسمان خرمشهر

1403/2/27 پنجشنبه
کارگاه رایگان نگاهی نو به آسمان

کارگاه روش تحقیق با رویکرد پروپوزال نویسی

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی با همکاری انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می کند.

1403/2/22 شنبه
کارگاه روش تحقیق با رویکرد پروپوزال نویسی

آشنایی با اصول و مبانی تئوری و عملی تکنیک فلوسایتومتری

معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، مدیریت تحقیقات و فناوری با همکاری آزمایشگاه جامع تحقیقات و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آبادان برگزار می‌نماید:

1403/2/8 شنبه
آشنایی با اصول و مبانی تئوری و عملی تکنیک فلوسایتومتری
نسخه قابل چاپ