اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات:

 

1- آقای دکتر قاسمی  ( رئیس شورای پژوهشی)

2- خانم داودی ( کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی)

3-خانم دکتر رادمنش ( عضو هیئت علمی)

4- خانم دکتر افرا ( عضو هیئت علمی)

5- خانم دکترچمکوری ( عضو هیئت علمی)

6 - خانم دکترعباسی ( عضو هیئت علمی)

7-آقای کمیل مذهب جعفری ( عضو هیئت علمی)

8-آقای بهبهانی ( دبیر کمیته تحقیقات و دبیر شورا)

9- آقای حزبه نژاد  (عضو شورای پژوهشی)

10- آقای محیسنی (عضو شورای پژوهشی)

11- خانم قنواتی (عضو شورای پژوهشی)

تعداد بازديد اين صفحه: 298
تعداد بازديد کنندگان سايت: 28501755 تعداد بازديد زيرپورتال: 113933 اين زيرپورتال امروز: 1059 سایت در امروز: 73341 اين صفحه امروز: 1