اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجوییصادق شرفی  (ترم 7 رشته فناوری اطلاعات سلامت)
دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی
مهدی عتبه(ترم7 رشته بهداشت عمومی )
عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی
مهلا نواصر (ترم 5 رشته فناوری اطلاعات سلامت)
عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجوییفاطمه ابراهیمی(ترم 5 رشته فناوری اطلاعات سلامت)
عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجوییفتانه مختاریان (ترم 5 رشته فناوری اطلاعات سلامت)
عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی
مجید حزبایی(ترم6 رشته پرستاری)
عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

نیلوفر کلاه کج (ترم 5 رشته فناوری اطلاعات سلامت)
عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

آقای دکتر هادی کاظمی آرپناهی(سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی)خانم داودی (کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی)
تعداد بازديد اين صفحه: 686
تعداد بازديد کنندگان سايت: 32223012 تعداد بازديد زيرپورتال: 163934 اين زيرپورتال امروز: 57 سایت در امروز: 3333 اين صفحه امروز: 1