اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات:

 
 1. خانم دکتر رادمنش( مدیر تحقیقات وفناوری)
 2. آقای دکتر هادی کاظمی آرپناهی(سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی)
 3. خانم داودی (کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی)
 4. آقای دکتر طاهری(عضو هیات علمی)
 5. خانم دکترمرادبیگی(عضو هیات علمی)
 6. خانم  الهام شهیدی زاده (عضو هیات علمی)
 7. خانم  فاطمه مقصودی(عضو هیات علمی)
 8. خانم  اشرف عالمی (عضو هیات علمی)
 9. آقای  سید علی جدی(عضو هیات علمی)
 10. اعضای دانشجویی
 11. آقای صادق  شرفی
 12. آقای مجید حزبایی
 13. آقای مهدی عتبه
 14. خانم مهلا نواصر
   
تعداد بازديد اين صفحه: 399
تعداد بازديد کنندگان سايت: 32223338 تعداد بازديد زيرپورتال: 163941 اين زيرپورتال امروز: 60 سایت در امروز: 3659 اين صفحه امروز: 1