پنجشنبه 31 خرداد 1403  

کارگاه های سال 1401

کارگاه ها.

لیست کارگاه های برگزار شده توسط کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی در سال 1401
ردیف عنوان کارگاه نام مدرس تاریخ برگزاری روش برگزاری
1 سمینار دانشجویی چرا پژوهش؟ علیرضا بالی زاده
صادق شرفی
امین جوانبخت
علیرضا حزبه نژاد
سیده زینب قاهری
28 خرداد حضوری
2 آشنایی با پایگاه اطلاعاتی PubMed دکتر حسین قلاوند 10 آبان حضوری
3 پروپوزال نویسی 1 دکتر حسن قاسمی 24 آبان حضوری
4 پروپوزال نویسی 2 دکتر باقر پهلوان زاده 2 آذر حضوری
5 کار با نرم افزار Endnote دکتر حسین قلاوند 6 آذر حضوری
6 آشنایی با کمیته تحقیقات دانشجویی و آیین نامه های پژوهشگر برتر
(سلسله کارگاه های هفته پژوهش و فناوری)
دکتر علی سعیدی بروجنی 26 آذر مجازی
7 روش تحقیق (سلسله کارگاه های هفته پژوهش و فناوری) دکتر نوراله طاهری 27 آذر مجازی
8 آشنایی با پروپوزال نویسی طرح های فناورانه (سلسله کارگاه های هفته پژوهش و فناوری) دکتر ناصر کامیاری 28 آذر مجازی
9 نگارش و خلاصه مقالات برای شرکت در کنگره ها و همایش ها (سلسله کارگاه های هفته پژوهش و فناوری) استاد معصومه اسدی 29 آذر حضوری
10 چگونه مقاله بنویسیم؟ (سلسله کارگاه های هفته پژوهش و فناوری) دکتر فرشید قنبری 30 آذر حضوری