پنجشنبه 31 خرداد 1403  

کارگاه های سال 1402

کارگاه ها.

لیست کارگاه های برگزار شده توسط کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی در سال 1402
ردیف عنوان کارگاه نام مدرس تاریخ برگزاری روش برگزاری
1 گام به گام تا پژوهشگر شدن( 4 جلسه) دکتر زرین زرین آبادی 30 فروردین
6 و 13 و 20 اردیبهشت
حضوری
2 روش تحقیق مقدماتی ( 4 جلسه) دکتر ناصر کامیاری 20 و 27 فروردین
10 و 17 اردیبهشت
مجازی
3 از ایده تا اختراع (مدرسه بهاره از ایده تا تجاری سازی محصول) مهندس مهدی نیک صفت 5 اردیبهشت مجازی
4 از ثبت اختراع تا تجاری سازی (مدرسه بهاره از ایده تا تجاری سازی محصول)  دکتر مصطفی جمالان 12 اردیبهشت مجازی
5 نحوه نگارش اظهار نامه اختراع (مدرسه بهاره از ایده تا تجاری سازی محصول) مهندس مهدی نیک صفت 12 اردیبهشت مجازی
6 محاسبات ابری و اینترنت اشیاء و ثبت اختراع (مدرسه بهاره از ایده تا تجاری سازی محصول) استاد حسن بستان 13 اردیبهشت مجازی
7 تجاری سازی محصول (مدرسه بهاره از ایده تا تجاری سازی محصول)    مهندس مهدی نیک صفت 19 اردیبهشت مجازی
8 آموزش صفرتا صد پروپوزال نویسی استاد معصومه اسدی 1 و 8 و 23 خرداد حضوری
9 دستور العمل اجرایی پایان نامه دانشجویان دوره دکتری عمومی رشته پزشکی دکتر مهشید نقاش پور 10 خرداد حضوری
10 چگونه در دانشگاه بهترین باشیم؟ رضا حیدری سورشجانی 14 خرداد مجازی
11 پروپوزال نویسی (2 جلسه) دکتر زرین زرین آبادی 3 و 4 مرداد مجازی
12 نوآوری در کسب و کار در پزشکی دکتر مقداد محمدی 14 آبان حضوری
13 روش تحقیق (2 جلسه) استاد منا ابراهیم زاده 17 و 20 آبان حضوری
14 آشنایی با پژوهشگر بند ک دکتر علی سعیدی بروجنی 24 آبان حضوری
15 آشنایی با نگارش مقاله دکتر نبی جمعه زاده 28 آبان حضوری
16 مهارت های ارائه علمی و فن بیان. دکتر مسعود ترابپور 29 آبان حضوری
17 صفر تا صد نحوه ارسال چکیده به کنگره وهمایش استاد معصومه اسدی 21 آبان حضوری
18
کار با نرم افزار Endnote
دکتر حسین قلاوند 30 آبان حضوری
19 JOURNAL CLUB DEPRESSION دکتر زینب عامری 13 آذر حضوری
20 روش جستجوی مقدماتی ( مدرسه پاییزه مقاله نویسی و روش تحقیق) دکتر مریم شیرانی 13 آذر مجازی
21 روش جستجوی پیشرفته ( مدرسه پاییزه مقاله نویسی و روش تحقیق) دکتر سعیده شریعتی 14 آذر مجازی
22 روش تحقیق( مدرسه پاییزه مقاله نویسی و روش تحقیق) جواد جودت 18 آذر مجازی
23 پروپوزال نویسی( مدرسه پاییزه مقاله نویسی و روش تحقیق) جواد جودت 19 آذر مجازی
24 ثبت IRCT ( مدرسه پاییزه مقاله نویسی و روش تحقیق) معصومه اسدی 20 آذر مجازی
25 مقاله نویسی انگلیسی ( مدرسه پاییزه مقاله نویسی و روش تحقیق) دکتر مصطفی جمالان 21 آذر مجازی
26 انتخاب ژورنال مناسب جهت سابمیت مقالات( مدرسه پاییزه مقاله نویسی و روش تحقیق) دکتر مسعود فروتن 22 آذر مجازی
27 سابمیت مقاله( مدرسه پاییزه مقاله نویسی و روش تحقیق) دکتر مریم شیرانی 25 آذر مجازی
28 آشنایی با مالکیت فکری دکتر ناصر کامیاری 14 آذر مجازی
29 تعیین حجم نمونه با نرم افزار G-Power و آشنایی با نرم افزار Med-Calc (سلسله کارگاه های زمستانه کلان منطقه 4) دکتر باقر پهلوان زاده 17 بهمن مجازی
30 آشنایی با نرم افزار پایتون(سلسله کارگاه های زمستانه کلان منطقه 4) ثنا احمدی ۲۳ بهمن مجازی
31 تحلیل داده های بالینی با استفاده از مدل های رگرسیونی(سلسله کارگاه های زمستانه کلان منطقه 4) دکتر مریم سید طبیب ۲۴ بهمن مجازی
32 spss مقدماتی(سلسله کارگاه های زمستانه کلان منطقه 4) دکتر فاطمه پور مطهری ۲۸ بهمن مجازی
33 spss پیشرفته(سلسله کارگاه های زمستانه کلان منطقه 4) دکتر فاطمه پور مطهری ۲۹ بهمن مجازی
34 انواع مطالعات در پژوهش های علوم پزشکی(سلسله کارگاه های زمستانه کلان منطقه 4) دکتر حسن سعادتی ۱ اسفند مجازی
35 استاندارد سازی پرسشنامه در پژوهش های علوم پزشکی(سلسله کارگاه های زمستانه کلان منطقه 4) دکتر حسن سعادتی ۲ اسفند مجازی