پنجشنبه 31 خرداد 1403  

کارگاه های سال 1403

کارگاه های سال 1403.

لیست کارگاه های برگزار شده در سال 1403
ردیف عنوان کارگاه نام مدرس تاریخ برگزاری روش برگزاری
1

ژورنال کلاب PET versus SPECT:strenths, limitation and challenges

دکتر اعتصام ملک زاده 16 اردیبهشت ماه حضوری
2 روش تحقیق با رویکرد پروپوزال نویسی دکتر محبوبه ممتازان 25 و 26 اردیبهشت ماه و یک خرداد ماه حضوری
3 نگاهی نو به آسمان استاد عرفات شریفی 29 اردیبهشت ماه حضوری
4 آشنایی با اصول و مبانی تئوری و عملی تکنیک فلوسایتومتری دکتر علی سعیدی بروجنی
شیما هوشمند فر
31 اردیبهشت ماه حضوری